We have detected that you do not have
the Flash 8 player installed.
Please Click Here to download
the Flash plugin.
Or Click Here to force the site to load.

Дезинфекция на вода

Приложение на дезинфекция

 • Пречистване на отпадни води
 • Пречистване на питейни води
 • Рециклиране на отпадни води
 • Плувни басейни и водни центрове за отдих
 • Хранително-вкусовата промишленост
 • Болници
 • Фармацевтична промишленост
 • Електротехническа промишленост
 • Козметическа промишленост
 • Ферми за риба
Дезинфекция на вода - BioTeh
Дезинфекция на вода - BioTeh
Дезинфекция на вода - BioTeh

Дезинфекция чрез UV (ултравиолетово) съоръжение

UV съоръжение като средство за дезинфекция е екологично пестеливо и става все по-популярно.

UV съоръженията унищожават генетичната структура на микроорганизмите и правият невъзможно тяхното размножаване. Това причинява загиването им. UV съоръженията ефективно премахват бактериите, вирусите и кистите и особено важно е това, че убиват някои типове вируси, които са резистентни към конвенционалния процес на хлориране.

Ефектът на дезинфекция при UV съоръженията е в обхват 205 – 315 nm. Използваните нисконатоварени живачни (или амалгамови) продукти излъчват вълни с дължина 254 nm, които са много близо до максималния ефект на дезинфекция (260 nm). Достатъчно време за унищожаване на микроорганизмите са само 6 секунди.

Предимства на дезинфекцията чрез UV съоръжение

 • Ниски разходи за изграждане и поддръжка
 • Методът е пестелив спрямо околната среда (никакви химикали)
 • Безвреден за здравето на хората
 • Никакви промени в химичните и физични свойства на водата
 • Бърза и надеждна дезинфекция за секунди
 • Продължителността на работа на UV лампите е повече от 2 години
 • UV единиците могат да се използват в напорни системи (до 10 bar)
 • Софистична автоматизирана система за мониторинг на лампите и дозите на UV съоръжението
 • Универсалният дизайн дава възможност за допълнително повишаване на капацитета
 • идеален за рециклиране на отпадни води
 • Възможнаст за подмяна на лампите повреме на работа
 • Лесна инсталация, обслужване и поддръжка