We have detected that you do not have
the Flash 8 player installed.
Please Click Here to download
the Flash plugin.
Or Click Here to force the site to load.

Помпени станции

Създадената от Биотех технология за децентрализирани канални системи е подходяща за хълмисти местности, местности с високо ниво на подпочвени води и здрава основа. За тези местности класическите канални системи и централни пречиствателни станции са скъпи.

Помпените станции на Биотех елиминират потребността от системата на традиционния гравитационен канал, което допринася за радикалното намаление на инвестиционните разходи с около 40-60% в зависимост от местностите.

Технология на помпена станция за чисти води

Пречистената отпадна вода от системата на ПСОВ се влива в сборен колектор. От този колектор чрез помпа или хидрофорна система, пречистената вода може да се използва за технически нужди, гасене на пожари, поливане и да се излива в децентрализирана канална система, дренаж или река. Помпите са автоматично контролирани.

Технология на помпена станция за отпадни води

Битовата отпадна вода се насочва от системата на гравитационния канал в сборен колектор. От този колектор чрез помпи на системата, отпадната вода се влива в ПСОВ. Помпите са автоматично контролирани. Тръбите, най-вече направени от полиетилен, 50-100 мм в диаметъра, се полагат на дълбочина от 80-100 см успоредно на релефа.

Едно от големите преимущества на системата са намалените разходи. Друго преимущество е факта , че системата може постепенно да се разшири. Възможност за конструиране на етапи.

Помпена станция - BioTeh
Помпена станция - BioTeh
Помпена станция - BioTeh