We have detected that you do not have
the Flash 8 player installed.
Please Click Here to download
the Flash plugin.
Or Click Here to force the site to load.

Защо Биотех

Bio Technology e съвременна технология за биологично пречистване на отпадни води, съобразена с всички нормативни изисквания у нас и европейски стандарти.

Дружеството е български производител, притежава международен сертификат за качество ISO 9001:2008 и разполага с производствена база, оборудвана с модерни машини на фирма LEISTER - Швейцария и MUNSCH - Германия, световни лидери в производството на машини за заваряване на пластмаси.

Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh

Материали и оборудване на нaшите пречиствателни съоръжения

 • Материaлът, с който работим е полипропилен и полиетилен на немската фирма SIMONA
 • Въздушни компресори – SECOH Япония
 • Центробежни помпи и дробилки - BIBUS Швейцария
 • Аериращи системи тип - BIBUS Швейцария
 • Микропроцесор за управление и контрол на пречиствателните съоръжения с възможност за управление от разстояние чрез дистанционно или компютърно наблюдение и коригиране работата на пречиствателното съоръжение с мобилна връзка.
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh

Предимства на Биотех ООД

 • Гъвкавост в ценообразуването
 • Проектиране и изработка на множество модификации на пречиствателни съоръжения със стандартни и нестандартни решения, способни гъвкаво да се пригодят към конкретните изисквания на потребителя
 • Обучен персонал за обслужване на пречиствателните съоръжения
 • Търговски представителства и обслужващ персонал в голяма част от страната
 • Анализ на качеството на пречистената вода в лаборатория
 • Микропроцесор за контрол и управление за икономично действие на инсталацията
 • Възможност за променяне режима на работа на инсталацията според различните параметри на вливане
 • Без миризми
 • Намален обем на крайната утайка
 • Стабилизиране на отделяната активна утайка в аеробни условия
 • Ниски експлоатационни разходи
 • Минимум експлоатационни изисквания
 • Гарантираното качество на пречистените отпадни води e 98 %
 • Гаранция - 36 месеца