We have detected that you do not have
the Flash 8 player installed.
Please Click Here to download
the Flash plugin.
Or Click Here to force the site to load.

Услуги

  • ИЗРАБОТКА
  • ДОСТАВКА
  • МОНТАЖ
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh

и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадни води за битови и промишлени нужди от 2 до 10 000 ЕЖ /еквивалент жители/.

  • Производство на помпени станции, мазниноуловители, каломаслоуловители, пластични резервоари и плувни басейни.
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
Пречиствателни станции за отпадни води - BioTeh
  • Консултантска дейност, проектиране и узаконяване на пречиствателни станции.
  • Гаранциoнно и след гаранционно абонаментно обслужване.
  • Изработка на пластмасови конструкции за облицовки, съдове и др.
  • Услуги в областта на заваряване на пластмаси.