Пластични резервоари

Пластичните резервоари служат като постоянна или временна колекторна единица за отпадна вода, пречистена вода или съхранение на агресивни течности.

Описание

Пластичните резервоари се изработват от висококачествен полипропилен или полиетилен и могат да са правоъгълни или кръгли с различни размери. Капаците, отделенията и позицията на тръбата могат да се определят в зависимост от големината.

Ефективният обем на резервоарите е изчерпан, когато се запълни до долния ръб на тръбата за вливане или до долния ръб на тръбата за оттичане ако е необходима такава. Ако резервоарите са покрити, не трябва да сe ходи по тях. Ако се налага преминаване над резервоара, той трябва да е защитен. Ако резервоара е покрит и обезпечен с капаци, трябва да се монтира в непешеходни райони. Капаците на резервоарите не са разработени да издържат тежестта на работниците по поддръжката.

Резервоарът е проектиран да се монтира на или под земята.

Резервоарите се изработват по задание на клиента.

Пластични резервоари
Пластични резервоари
Пластични резервоари
Пластични резервоари
Пластични резервоари
Пластични резервоари

Полимерни вертикални резервоари

Модел PT - 1L PT - 2L PT - 3L PT - 4L PT - 5L PT - 6L PT - 8L
Обем (L) 100 200 300 400 500 600 800
Диаметър (m) 0,48 0,51 0,57 0,64 0,57 0,64 0,70
Височина (m) 0,60 1,00 1,20 1,25 1,20 1,10 1,25
Материал PP 5 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm. 5 mm.
Тегло (кг) 8 11 15 19 23 28 32

 

Модел PT – 1K PT – 1HK PT – 2K PT – 3K PT – 4K PT – 5K PT – 6K
Обем (L) 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000
Диаметър (mm) 960 1150 1300 1600 1600 1800 1950
Височина (mm) 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000
Материал PP PP 6 mm. 8 mm. 8 mm. 8 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm.
Тегло (кг) 50 75 95 120 160 180 210

 

Модел PT – 7K PT – 8K PT – 9K PT – 10K PT – 12K PT – 15K PT – 20K
Обем (L) 7000 8000 9000 10000 12000 15000 20000
Диаметър (mm) 2100 2250 2150 2250 2250 2350 2500
Височина (mm) 2000 2000 2500 2500 3000 3500 4000
Материал PP 10 mm. 12 mm. 12 mm. 12 mm. 12 mm. 12 mm. 12 mm.
Тегло (кг) 235 300 370 420 470 550 650

Полимерни хоризонтални резервоари

Модел PT – 30К PT – 35K PT – 40K PT – 45K PT – 50K PT – 55K PT – 60K
Обем (m3) 30 35 40 45 50 55 60
Размери (mm) 5000 х 3000 5000 х 3500 4000 х 4000 4500 х 4000 4000 х 4000 4500 х 4000 5000 х 4000
Височина (mm) 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3000
Материал PP 80 mm. 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Тегло (кг) 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600
Пластични резервоари
Пластични резервоари
Пластични резервоари