Дезинфекция на вода

UV съоръжение като средство за дезинфекция е екологично пестеливо и става все по-популярно.

Дезинфекция чрез UV (ултравиолетово) съоръжение

UV съоръженията унищожават генетичната структура на микроорганизмите и правият невъзможно тяхното размножаване. Това причинява загиването им. UV съоръженията ефективно премахват бактериите, вирусите и кистите и особено важно е това, че убиват някои типове вируси, които са резистентни към конвенционалния процес на хлориране.

Ефектът на дезинфекция при UV съоръженията е в обхват 205 – 315 nm. Използваните нисконатоварени живачни (или амалгамови) продукти излъчват вълни с дължина 254 nm, които са много близо до максималния ефект на дезинфекция (260 nm). Достатъчно време за унищожаване на микроорганизмите са само 6 секунди.

Приложение на дезинфекция

Дезинфекция на вода
Дезинфекция на вода
Дезинфекция на вода

Предимства на дезинфекцията чрез UV съоръжение