Услуги

Изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни води за битови и промишлени нужди от 2 до 10 000 ЕЖ /еквивалент жители/.

Доставка на станция за пречистване на отпадни води
Доставяне на продукт от фирма Биотех
Монтаж на пречиствателна станция

Предлагаме:

Монтаж на продукт от фирма Биотех
Изработка на продукт от фирма Биотех
Изработка на пречиставтелна станция