Помпени станции

Създадената от БИОТЕХ БГ технология за децентрализирани канални системи е подходяща за хълмисти местности, местности с високо ниво на подпочвени води и здрава основа.
За тези местности класическите канални системи и централни пречиствателни станции са скъпи.

 

Помпените станции на БИОТЕХ БГ елиминират потребността от системата на традиционния гравитационен канал, което допринася за радикалното намаление на инвестиционните разходи с около 40-60% в зависимост от местностите.

Помпени станции
Помпени станции
Помпени станции

Технология на помпена станция за чисти води

Пречистената отпадна вода от системата на ПСОВ се влива в сборен колектор. От този колектор чрез помпа или хидрофорна система, пречистената вода може да се използва за технически нужди, гасене на пожари, поливане и да се излива в децентрализирана канална система, дренаж или река. Помпите са автоматично контролирани.

Технология на помпена станция за отпадъчни води

Битовата отпадна вода се насочва от системата на гравитационния канал в сборен колектор. От този колектор чрез помпи на системата, отпадната вода се влива в ПСОВ. Помпите са автоматично контролирани. Тръбите, най-вече направени от полиетилен, 50-100 мм в диаметъра, се полагат на дълбочина от 80-100 см успоредно на релефа.

Приимущества на помпените станции