Мазнинозадържатели

Мазниноуловителите са предназначени за захващане на олиа и мазнини, които се оттичат в отпадъчни води от кухни, хранително-вкусови цехове, цехове за обработка на месо и други. Мазниноуловителите служат за утаяване и захващане на мазнини като защита на канализацията и другите съоръжения в канализационната мрежа от полепвания и замърсяване.

Мазнинозадържатели

Мазнинозадържателите се монтират на отпадната канализацията на мястото, където се генерират отпадъчни води, съдържащи мазнини, възможно най-близо до мястото на възникване на тези води. Използването на мазниноуловители се препоръчва и преди домашни пречиствателни станции, ако водите съдържат голямо количество мазнини, защото разграждането на мазнините предизвиква окисление на водите и причинява биохимични и механични повреди, следователно и понижаване на ефективността на пречиствателните станции за отпадъчни води.

Мазнинозадържатели
Мазнинозадържатели
Мазнинозадържатели

Технически характеристики на предлаганите модели мазнинозадържатели

Модел FS 1 FS 2 FS 3 FS 4 FS 5 FS 6 FS 7
Q max (l/s) 0.25 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
Потребление 50 100 200 300 400 500 600
Диаметър (м) 0.80 0.90 1.11 1.30 1.60 1.95 1.95
Височина (м) 0.80 1.10 1.30 1.80 1.80 1.80 2.00
Вход (м) 0.55 0.85 1.10 1.60 1.60 1.50 1.70
Изход (м) 0.50 0.80 1.00 1.50 1.50 1.40 1.60

 

 

Мазнинозадържателите се произвеждат като цилиндрични или правоъгълни пластмасови резервоари, оборудвани с покритие и капак, изолиращ миризмите. Резервоарите са оборудвани с технологични стени и хранилище за събиране на мазнините, което може да бъде подвижно или стационарно.

Технически характеристики на предлаганите модели каломаслоуловители

Модел FM 1 FM 2 FM 3 FM 4 FM 6 FM 8 FM 10
Q max (l/s) 0.70 1.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00
Потребление 50 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 600 600 - 900 900 - 1200 1200 - 1500
Капацитет (м3) 0.6 0.8 1.0 1.5 3.0 3.5 5.0
Диаметър (м) 1.0 1.0 1.0 1.3 1.75 1.75 1.91
Височина (м) 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.8 2.0
Вход (м) 0.9 1.0 1.2 1.2 1.3 1.5 1.7
Изход (м) 0.8 0.9 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6
Мазнинозадържатели
Мазнинозадържатели
Мазнинозадържатели