Текущи промоци от „БИОТЕХ БГ“ ООД

от 01.02.2021 до 30.03.2021

Всички цени са без ДДС 20%.

Пречиствателна станция модел ВТ- 5
  • от 2 до 5 брой живущи
  • С доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 3480 лв.

Пречиствателна станция модел ВТ-10
  • от 5 до 10 брой живущи
  • С доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 4450 лв.

Пречиствателна станция модел ВТ-15
  • от 10 до 15 брой живущи
  • С доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 5920 лв.