Текущи промоции от Аква-Пур Технолоджи ЕООД

от 01.01.2024 до 01.06.2024

Всички цени са без ДДС 20%.

Пречиствателна станция модел ВТ- 5
  • от 2 до 5 брой живущи
  • Без доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 4100 лв.

Пречиствателна станция модел ВТ-10
  • от 5 до 10 брой живущи
  • Без доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 6300 лв.

Пречиствателна станция модел ВТ-15
  • от 10 до 15 брой живущи
  • Без доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 8000 лв.