Текущи промоции от „БИОТЕХ БГ“ ООД

от 01.09.2022 до 01.10.2022

Всички цени са без ДДС 20%.

Пречиствателна станция модел ВТ- 5
  • от 2 до 5 брой живущи
  • Без доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 4100 лв.

Пречиствателна станция модел ВТ-10
  • от 5 до 10 брой живущи
  • Без доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 5700 лв.

Пречиствателна станция модел ВТ-15
  • от 10 до 15 брой живущи
  • Без доставка и пуск на ПСОВ

Цена: 7600 лв.